Sunday, 5 April 2015

Hallelujah


hello,

Happy Easter! He has risen. Hallelujah!!
I realized last night that many people still think that Easter is about bunnies, chocolate, traditions, family, friends, meals and things like that. But that is not true! Easter is about Jesus's resurrection! Because if he didn't, we would still live in our sins, and we couldn't go to heaven. If you think about it more, well, for me this is the biggest celebration of the year! It is not my/your birthday, or Christmas, or anything else. It is this celebration, because God so loved the world that he gave his only-begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. (John 3,16)
I am happy. So happy, that I wore flowers and bright orange scarf, because of the celebration.
I hope you like my happy outfit.


Ahoj,

Šťastná Veľká noc! Vstal zmŕtvych. Haleluja!
Minulú noc som si uvedomila, že veľa ľudí si stále myslí, že Veľká noc je o zajačikoch, čokoláde, tradíciach, rodine, kamarátoch a veciach ako tak. Ale to nie je pravda! Veľká noc je o Ježišovom zmŕtvychvstaní! Pretože ak by nevstal, stále by sme žili v našich hriechoch, a nemohli by sme ísť do večnej slávy. Ak sa nad tým viac zamyslíš, alebo aspoň pre mňa je to najväčšia slávnosť roka! Nie sú to moje/tvoje narodeniny, alebo Vianoce alebo nič iné. Je to práve táto slávnosť, lebo Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby každý kto v neho verí nezahynul, ale mal večný život. (Jn 3,16). 
Som šťastná. Tak šťstná, že som mala dnes na sebe kvety a žiarivý oranžový šál, na oslavu. Dúfam, že sa páči môj outfit.


love,
Ceci
xxx

2 comments: